GANGÅSVATNET / VÅVATNET SKAL PRESENTERES PÅ DEN 9. RØYEKONFERANSEN I DULUTH, MINNESOTA 18-21 JUNI.

Informasjon om konferansen finner du HER ( følg link)

GANGÅSVATNET FISKELAG HAR TIL HENSIKT:

Arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper,

samt gi allmennheten adgang til fiske og friluftsliv.

NB! Ny betalingsautomat ved Osbrua