Om laget

Gangåsvatnet Fiskelag er et andelslag med 49 andelseiere.

Årsmøte

Styremedlemmene blir valgt av andelseierne på årsmøte i april. Leder blir valgt for et år i gangen.

Grunneierlaget for fiskestell er en sammenslutning av grunneiere med fiskerett i Gangåsvatnet. Saksområdet er fiskestell og arealdisponering for hytter og friluftsliv (turisme).

 

Gangåsvatnet fiskelag ledes av et styre på 5 personer. 

Leder: Joachim Sundli. Mobil: 476 55 602 
valgt for 2017-2018

Nestleder: Lars Jørgen Gangås. Mobil: 905 64 284
valgt for 2017-2019

Kasserer: Lars Metlid. Mobil: 404 17 203
valgt for 2017-2019

Styremedlem: Ola By. Mobil: 975 25 798 
valgt for 2017-2019

Styremedlem: Halvard Kjønli. Mobil: 934 36 677
valgt for 2017-2019